OVK besiktning av ventilationssystem

Som ansvarig över en byggnad, lokal eller fastighet ligger det på ens lott att se till så att inomhusmiljön håller hög standard och är hälsosam för alla att vistas i. Därför är det viktigt att man alltid genomför de rutiner och kontroller som behövs för att man ska kunna säkerställa standarden. Något som är lagstadgat är att med jämna mellanrum göra en besikting av ventilation så att man ska se till så att det fungerar korrekt och så att det inte finns halter av gifter eller annat som kan skada människor som dagligen vistas i lokalerna eller i bostäderna. 

När man ska göra en OVK besiktning av byggnadens ventilation är det skönt då kunna vända sig till ett professionellt företag som har erfarenhet, rutin och kompetens att genomföra kontrollen och besiktningen så smidigt och effektivt som möjligt med alla kompletterande tjänster som ni kan önska er. Hos OVK Center får ni alltid hjälp av en professionell certifierad och sakkunnig funktionskontrollant som kommer ut till er och genomför er OVK besiktning enligt de lagar och regler som finns i Plan- och Bygglagstiftningen.

Åtgärder efter besiktning av ventilation​

Själva syftet med regelbundna besiktningar av ventilationen är att man alltid ska ha ett bra inomhusklimat utan skadliga radonhalter, ljudnivåer, luftföroreningar eller andra säkerhets- eller hälsorisker, detta för att det ska vara tryggt för alla att vistas i samhällets alla inomhusmiljöer enligt miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Därför så hjälper man på OVK Center er inte bara med själva OVK besiktningen utan kommer även med hjälp och förslag om det skulle finnas brister i ert ventilationssystem eller hur ni skulle kunna minska energiåtgången till exempel, något som är positivt för såväl miljö som plånbok. 

OVK Besiktning kan ni alltid kontakta oavsett om det är för stora offentliga byggnader eller mindre bostadsrättsföreningar och de finns i de flesta delarna av Sverige för att snabbt kunna komma ut till er.