Har du behov av bilanpassning?

​Om du har någon form av funktionsnedsättning, men behöver bilen i din vardag så kan du behöva en bilanpassning​​​​.  En bilanpassning innebär att man tar ditt fordon och anpassar det så att det fungerar för dig och dina behov. Att anpassa ett fordon behöver inte innebära att man gör allt för stora ändringar. Det kan räcka med att justera vissa saker. 

Dock kan en fordonsanpassning även innebära stora förändringar, om det är ett måste. Att bilanpassa är något du kan få hjälp med. Du kan få allt från olika styrhjälpmedel, till sänkt golv till andra former av anpassning. Du som behöver en anpassning av bil, kan även ha rätt till att få bilstöd.

Bilstödet kan hjälpa till för att anpassa bilen

Det finns regler för bilstöd, som innebär att du antingen ska ha behov av en bil för att jobba, eller du måste ha en bil för att gå en rehabilitering som är arbetslivsinriktad eller så är det för att du ska studera saker som är arbetslivsinriktad. 

Bilstödet är ett bidrag som du kan använda för att göra en fordonsanpassning så att du kan köra din egen bil. Detta stöd ges till dig som har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller som inte kan åka allmänna kommunikationsmedel på grund av sin funktionsnedsättning.  

Du kan använda detta bidrag till att köpa ett helt nytt anpassat fordon, eller för att anpassa det fordon du har, så att det fungerar för dig och din vardag.​